Video
#Medikaloka Hermina
  Rabu, 16 May 2018 10:00       

Saham Hermina Merosot saat Listing Perdana

Melepas saham sebanyak-banyaknya 351,4 juta saham di harga Rp3.700 per saham, saham Hermina jus…