NEWSTICKER

Memahami Hati untuk Kesejatian Diri

17 May 2019 11:16

Dalam momentum untuk merenungkan nilai-nilai luhur Buddha dan juga untuk mengenal nilai-nilai kemanusiaan pada perayaan Waisak tahun ini Bhante Kamsai Sumano Mahathera memberikan pesan Memahami Hati untuk Kesejatian Diri.

Tag